Join the North East Wales Ambassador Scheme

captcha

Privacy Statement

Your data will be processed by Flintshire County Council only for the specific purposes of www.exploreflintshire.com which is a visitor facing website.

The processing of your personal data is necessary in order to take steps at your request to include your business details on www.exploreflintshire.com . This will be available to the public as a listing on the website.

Flintshire County Council will retain your data for the duration of your business or until we receive notification that you no longer wish to be included on www.exploreflintshire.com .

If you feel that Flintshire County Council has mishandled your personal data at any time you can make a complaint to the Information Commissioner’s Office by visiting their website or calling their helpline on 0303 123 1113.

For further information about how Flintshire County Council processes personal data and your rights please see our privacy notice on our website: http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

—–

Bydd eich data yn cael ei brosesu gan Gyngor Sir y Fflint at ddibenion penodol www.exploreflintshire.com sy’n wefan i ymwelwyr.

Mae’n angenrheidiol prosesu eich data personol er mwyn ymdrin â’ch cais i gynnwys manylion am eich busnes ar www.exploreflintshire.com. Bydd ar gael i’r cyhoedd fel cofnod ar y wefan.

Bydd Cyngor Sir y Fflint yn cadw eich data am oes eich busnes neu nes ein bod yn cael gwybod gennych nad ydych chi eisiau cael eich cynnwys ar www.exploreflintshire.com bellach.

Os ydych o’r farn bod Cyngor Sir y Fflint wedi cam-ddefnyddio eich data personol ar unrhyw adeg, gallwch anfon cwyn at Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy ymweld â’u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Cyngor Sir y Fflint yn prosesu data personol a’ch hawliau, edrychwch ar yr hysbysiad preifatrwydd ar ein gwefan: http://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Contact-Us/Privacy-Notice.aspx

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

clwydian-range-tourism

Clwydian Range Tourism Group

flintshire-business

Flintshire Business Week

FTA

Flintshire Tourism Association

north-east-wales

North East Wales

visit-wales

Visit Wales