Darganfod

Gwnaed hi’n hawdd mynd o gwmpas y sir diolch i Daith Hamdden Sir y Fflint sy’n 83 milltir o hyd.

Dyma gyfle i archwilio trefi diddorol fel yr Wyddgrug gyda’i marchnad ar y stryd, Amgueddfa Daniel Owen a Gŵyl Bwyd a Diod; Treffynnon gyda’i marchnad a Ffynnon Gwenffrewi – un o Saith Ryfeddod Cymru; y Fflint gyda’i chastell canoloesol a Thalacre gyda thraethau tywodlyd trawiadol a rhai o’r golygfeydd mwyaf ysblennydd yng Ngogledd Cymru. Mae Bryniau Clwyd, lle mae llawer o geyrydd hynafol, yn ffurfio Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn cynnwys rhan o Lwybr Troed Clawdd Offa.

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

clwydian-range-tourism

Clwydian Range Tourism Group

flintshire-business

Flintshire Business Week

FTA

Flintshire Tourism Association

north-east-wales

North East Wales

visit-wales

Visit Wales