Ynghylch y Cynllun Llysgenhadon

Fel perchennog brwd busnes ymwelwyr, ydych chi eisiau gweithio gyda busnesau eraill o’r un anian yng Ngogledd-ddwyrain Cymru i wneud gwahaniaeth i dwristiaeth y rhanbarth?

Cynllun DI-DÂL yw Cynllun Llysgenhadon Gogledd-ddwyrain Cymru ar gyfer busnesau cysylltiedig â thwristiaeth sydd eisiau cymryd rhan mewn achlysuron twristiaeth a chyflawni elfennau amrywiol.

seperator

Y Buddiannau

Trwy ddod yn Llysgennad, byddwch yn cael y buddiannau hyn i gyd AM DDIM.

• Mynediad at logo a phecyn cymorth North East Wales – Altogether Brilliant ar gyfer eich deunydd marchnata / gwefan.

• Pecynnau Croeso’n cynnwys amrywiaeth o nwyddau Gogledd-ddwyrain Cymru

• Cynnig am Wobrau Twristiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru – Hydref 2016

• Cyfleoedd i gyfranogi mewn teithiau dysgu rheolaidd

• Cwrs Tywysydd Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) – cwrs pwrpasol lle bydd cyfranogwyr yn cael y wybodaeth a sgiliau i ddweud wrth bobl sy’n ymweld â’r AHNE am rinweddau arbennig yr ardal a dathlu a hyrwyddo ei nodweddion unigryw mewn ffordd ddifyr ac addysgol. Sylwch – ar gael i Lysgenhadon sy’n ymuno cyn 1af Mawrth, 2016 (oherwydd amodau cyllido).

seperator

Ymrwymiadau

• Mynychu o leiaf 3 o’r achlysuron rhwydweithio / teithiau dysgu drwy gydol y flwyddyn galendr.
Pam? Oherwydd bod angen i ni weithio gyda’n gilydd. Yn unigol, gallwn wneud llawer i ddenu ymwelwyr i Ogledd-ddwyrain Cymru ond, gyda’n gilydd, gallwn wneud gymaint mwy.

• Bwyd Lleol – gwneud un newid i’ch bwydlen lle daw’r bwyd yn gyfan gwbl o Ogledd-ddwyrain Cymru – a hybu’r pryd / cynnyrch. {Os ydych eisoes yn prynu’n lleol – gwych, ond rydym eisiau gweld hyn yn cael ei adlewyrchu yn eich hysbysebu}.
Pam? Yn gyntaf, mae’n golygu ein bod yn cynhyrchu mwy o fusnes i’n cyflenwyr lleol ac yn cadw’r bunt ymwelwyr yn lleol. Yn ail, mae’n dangos balchder yn ein cynnyrch a chynhyrchion lleol, gan greu delwedd gadarnhaol o’n hardal.

• Defnyddio logo Gogledd-ddwyrain Cymru ar eich gwefan neu yn eich siop / busnes.
Pam? Dyma ein brand rhanbarthol ac mae’n dynodi ein bod i gyd yn cydweithio i wella profiad yr ymwelydd yng Ngogledd-ddwyrain Cymru.

• Croes-hybu’r ardal AC ein gilydd i ymwelwyr
Pam? Rydym eisiau cadw ymwelwyr yn ein hardal a’u hannog i wario mwy’n lleol. Mae gan Ogledd-ddwyrain Cymru gymaint mwy i gynnig a gallwn ddangos i ymwelwyr nad oes angen iddynt deithio ymlaen i ddod o hyd i rywle rhyfeddol a chael profiadau gwerthfawr.

• Cyflwyno eich data STEAM yn brydlon (os yw’n berthnasol)
Pam? Oherwydd mai llenwi’r ffurflenni hyn yw’r unig wir mesur o fasnach ymwelwyr yn ein hardal, ac mae’n rhoi gwir ddealltwriaeth i ni o bwy sy’n ymweld, a pham, y gallwn wedyn ei ddefnyddio i ddatblygu mwy o fusnes – i bob un ohonom. Cewch wybod mwy am STEAM yma.

seperator

CYFARFOD EIN LLYSGENHADON

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

clwydian-range-tourism

Clwydian Range Tourism Group

flintshire-business

Flintshire Business Week

FTA

Flintshire Tourism Association

north-east-wales

North East Wales

visit-wales

Visit Wales