Diwylliant a Hanes

Cyfle i chi archwilio’r amryw safleoedd o ddiddordeb hanesyddol yn Sir y Fflint, o gymysgedd diddorol o felinau a chronfeydd dŵr yn dilyn y gorffennol diwydiannol i gestyll ac abatai canoloesol. Ewch i weld Ffynnon Gwenffrewi – un o Saith Ryfeddod Cymru – a Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg sy’n adeilad rhestredig Gradd 1, llyfrgell breswyl orau Prydain a sefydlwyd gan William Gladstone y Prif Weinidog yn 1889.

dashedSeperator

Cestyll Sir y Fflint

Flint CastleY Fflint

Adeiladwyd yn y 13eg ganrif gan y Brenin Iorwerth I fel rhan o ‘gylch haearn’ o gaerau o amgylch Cymru. Yn y castell hwn yn 1399 yr ildiodd y Brenin Richard i Henry Bolingbroke, Harri VI yn ddiweddarach – golygfa a ddisgrifiwyd yn ddramatig gan Shakespeare. Mae’n dal yn un o’r cestyll mwyaf cyflawn a llawn awyrgylch yng Ngogledd Gororau Cymru. CADW sy’n gofalu am y castell gyda mynediad am ddim ac mae golygfeydd rhagorol oddi yno dros Aber Dyfrdwy.

 

ewloecastleEwlo

Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru a gododd y castell yn 1257 ymhlith coetir yn Ewlo. Syrthiodd i ddwylo’r Saeson yn dilyn gorchfygu Cymru gan Edward I yn 1284.

 

 

caergwlecastleCaergwrle

Adeiladwyd rhwng 1277 a 1282 gan Ddafydd ap Gruffydd a gododd wrthryfel anffodus yn erbyn y Saeson a arweiniodd at ryfelgyrch llwyddiannus Edward I yng Nghymru. Ailgodwyd y castell adfeiliedig gan Iorwerth I ond fe’i gadawyd yn fuan wedyn oherwydd difrod tân.

 

dashedSeperator

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

clwydian-range-tourism

Clwydian Range Tourism Group

flintshire-business

Flintshire Business Week

FTA

Flintshire Tourism Association

north-east-wales

North East Wales

visit-wales

Visit Wales