Cefn Gwlad a’r Arfordir

Archwiliwch Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, ein tirwedd orau a mwyaf gwerthfawr o fryniau tonnog yn codi i 554m ar gopa Moel Famau, delfrydol ar gyfer cerddwyr a selogion natur. Mae Parc Gwledig Gwepra’n un o amryw Barciau Gwledig sy’n cynnig cyfuniad cyfoethog o nodweddion ac erwau o deithiau cerdded mewn coetiroedd hardd, pwll pysgota wedi’i reoli’n dda a Chanolfan Ymwelwyr gyda staff i helpu i chi fwynhau eich ymweliad.

Yn Sir y Fflint hefyd mae Clawdd Offa’n darparu llwybrau cerdded rhyfeddol i’r teulu i gyd ar hyd y Llwybr Cenedlaethol. Mae arfordir Sir y Fflint yn ymestyn am 25 milltir o Gaer i’r Gronant ac mae’n ffurfio rhan o Lwybr Arfordir Cymru. Fel arall, beth am ymweld â Thalacre lle mae’r Ddyfrdwy’n cyrraedd Môr Iwerddon, gan greu traethau digyffwrdd a thwyni tywod – perffaith ar gyfer cerdded, marchogaeth neu ddim ond ymlacio.

dashedSeperator

Archwilio ein Cefn Gwlad

Y ffordd orau o edrych ar dirweddau gwledig hardd Sir y Fflint yw ar ddeudroed. Mae gennych ormod o ddewis yn Sir y Fflint gyda theithiau cerdded syfrdanol i bob oed a gallu o ddringfeydd sy’n her i droeon bach hamddenol. Gwisgwch eich esgidiau cerdded a gwneud am rostir agored Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy lle caiff heic galed ei gwobrwyo gyda golygfeydd trawiadol; neu archwilio dyffrynnoedd coediog a thir amaeth tonnog Llanasa, Ysceifiog, Chwitffordd a Chaergwrle; cerdded drwy geunentydd coediog a phorfeydd diarffordd ym Mharc Gwledig Loggerheads; neu archwilio’r tirweddau hanesyddol o gwmpas Moel Famau, copa uchaf Bryniau Clwyd, gyda’i rostir bryniog a golygfeydd nodedig.

Dolenni Defnyddiol

Offa’s Dyke Path
Wats Dyke Way
Pilgrims Way North Wales
Rhaglen digwyddiadau cefn gwlad 2015
Cymdeithas Thomas Pennant

Archwilio ein Traethau, Twyni ac Arfordir

Archwiliwch forlin hardd Sir y Fflint ar y darn 25 milltir hwn o Lwybr Arfordir Cymru rhwng Caer a Gronant. Cewch gyfle i wylio adar yn y Parlwr Du neu geisio gweld genau-goeg ar Dwyni Talacre, archwilio adfeilion hynafol Castell y Fflint a mwynhau golygfeydd syfrdanol Aber Dyfrdwy neu fynd am dro iachus ar lan y môr.

Dolenni Defnyddiol

Llwybrar Fordir Cymru
Keep Wales Tidy Talacre
Visit Talacre

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

Clwydian-Range-and-Dee-Valley

clwydian-range-tourism

Clwydian Range Tourism Group

flintshire-business

Flintshire Business Week

FTA

Flintshire Tourism Association

north-east-wales

North East Wales

visit-wales

Visit Wales